top of page
Natte voeten
Natte voeten

Vergoedingen

Voetzorg is belangrijk, maar kan soms kostbaar zijn. Gelukkig is er in sommige gevallen een vergoeding mogelijk vanuit uw basisverzekering of aanvullende zorgverzekering

Hoe zit dat nou met de vergoedingen?

Bekostiging medisch pedicure in Groningen: veranderingen en voorwaarden

Sinds januari 2022 is de bekostiging van medisch pedicure in de provincie Groningen gewijzigd. Verzekeraars vergoeden in veel gevallen uw behandeling niet meer na het indienen van een factuur.

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 

Welke voorwaarden zijn er?

 • U heeft een onderliggende aandoening. Dit kan bijvoorbeeld diabetes, reuma, vaatlijden, neuropathie (gevoelsstoornis) of een kwetsbare huid zijn.

 • U heeft bepaalde medicatie waardoor u een verhoogd risico loopt op complicaties

 • U heeft een verhoogd risico op voetulcera. Dit is een wond die moeilijk geneest.

 • U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

 • U heeft een zorgprofiel en behandelplan van de podotherapeut.

 

Hoe verloopt de vergoeding?

 • De huisarts / specialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor preventieve voetzorg en verwijst u door naar een podotherapeut.

 • De podotherapeut beoordeelt uw risico en stelt een zorgprofiel en behandelplan op.

 • De podotherapeut dient een declaratie in bij uw zorgverzekering.

 • Uw zorgverzekering keert de kosten uit aan de podotherapeut.

 • De medisch pedicure kan de kosten die in het behandelplan staan rechtstreeks bij de podotherapeut indienen.

 • Alleen de kosten die in het behandelplan staan, worden vergoed.

 

Wat betekent dit voor u?

 • U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig voor een eerste afspraak bij de podotherapeut.

 • De podotherapeut bepaalt of u in aanmerking komt voor vergoeding van medisch pedicure.

 • Alleen de behandelingen die in het behandelplan staan, worden vergoed.

 • U kunt te maken krijgen met aanvullende kosten.

 

Meer informatie:

 • Website Zorginstituut Nederland:

 

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met uw Medisch pedicure, Huisarts of podotherapeut.

bottom of page