top of page

PATIËNTGEGEVENS & GEGEVENSVERWERKING

Goede (medische)voetzorg en AVG.
 

Medische pedicure en uw medische gegevens: Waarom is dit belangrijk?

Een medisch pedicure is gespecialiseerd in het behandelen van voeten met risicovolle aandoeningen, zoals diabetes, reuma, of vaatproblemen. Om deze aandoeningen te kunnen behandelen en complicaties te voorkomen, is het van essentieel belang dat de medisch pedicure op de hoogte is van uw medische gegevens.

De voordelen van het delen van uw medische gegevens:

 • Veiligere behandelingen: De medisch pedicure kan uw voeten beoordelen en behandelen met de juiste kennis van uw medische conditie. Dit verkleint de kans op complicaties en infecties.

 • Gerichter behandelplan: Uw medische gegevens helpen de pedicure om een behandelplan op maat te maken, afgestemd op uw specifieke behoeften.

 • Vroegtijdige signalering van problemen: Door uw medische geschiedenis te kennen, kan de pedicure sneller potentiële problemen herkennen en u doorverwijzen naar de juiste medische specialist.

 • Betere communicatie: Openheid over uw medische conditie bevordert een betere communicatie tussen u en de pedicure, wat leidt tot een optimale behandeling.

De volgende informatie is relevant voor de medisch pedicure:

 • Persoonsgegevens, BSN, telefoonnummer, e-mail.

 • Namen van behandelaars zoals, huisarts en specialisten.

 • Aandoeningen: Diabetes, reuma, vaatproblemen, artritis, huidaandoeningen, etc.

 • Medicijnen: Alle medicijnen die u gebruikt, inclusief dosering en bijwerkingen.

 • Operaties: Alle operaties die u heeft ondergaan, met name die aan uw voeten.

 • Botbreuken: met name die aan uw voeten.

 • Allergieën: Allergieën voor medicijnen, materialen of andere stoffen.

 • Zwangerschap: Als u zwanger bent, is dit belangrijke informatie voor de pedicure.

 • Oncologie / Kanker: Als u in het verleden behandeld bent of op dit moment behandeld wordt is dit belangrijk om te melden om een goede behandeling te kunnen bieden die is afgestemd met andere specialisten.

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). De medisch pedicure heeft een beroepsgeheim en mag uw gegevens niet met anderen delen zonder uw toestemming.

 

Conclusie

Het delen van uw medische gegevens met de medisch pedicure is van essentieel belang voor een veilige en effectieve behandeling van uw voeten. Door open te zijn over uw medische conditie, draagt u bij aan een optimale zorg.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het delen van uw medische gegevens met de medisch pedicure? Neem gerust contact op met uw pedicure.

Software programma's die wij gebruiken;

- James software - wordt gebruikt voor dossier, behandelplannen, agenda, persoonsgegevens

- Infomedics - wordt gebruikt voor betalings- en persoonsgegevens

- Silo -  wordt gebruikt voor onderlinge communicatie met mede zorgverleners / paramedici

- Zorgdomein - wordt gebruikt voor communicatie met artsen, verwijzers en specialisten

- DM voetzorg - wordt gebruikt voor declaraties van medisch noodzakelijke zorg.

 

download.png
Zorgdomein.png
James software.jpg
Siilo.jpeg
bottom of page